KLIMA TREND bol založený v roku 1997 a od svojho začiatku odborne a personálne rastie. Dnes náš tím tvorí viac ako 40 šikovných ľudí, ktorí zastupujú dôležité pozície servisného oddelenia.

My v KLIMA TRENDE veríme, že fungujúci tím, v ktorom si ľudia navzájom rozumejú, vážia si jeden druhého a svoju prácu vykonávajú zodpovedne, majú všetky predpoklady na to, aby vytvárali dobré prostredie. Šikovní a skúsení ľudia v našom tíme sú základom nášho úspechu, ktorý umožnil vytvoriť v stovkách objektov kvalitnú klímu pre kvalitnejší život.

Všetkým, ktorý tento dobrý tím tvoria, patrí obrovská vďaka!

31.5.2019