UPOZORNENIE

 

V RÁMCI OPATRENÍ PROTI ŠÍRENIU OCHORENIA COVID-19 NARIAĎUJEME   

OD 17. – 29. MARCA 2020 ZÁKAZ VSTUPU DO KLIMAK BUDOVY, V KTOREJ SÍDLI SPOLOČNOSŤ KLIMA TREND, spol. s r.o.

VŠETKÝM OSOBÁM VRÁTANE:

 

  • OBCHODNÍKOV
  • TECHNIKOV
  • SERVISNÝCH ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV

*POČAS PONDELKA 16. MARCA 2020 BUDE VSTUP DO BUDOVY OBMEDZENÝ

 

POVOLENÝ VSTUP DO SKLADU JE UMOŽNENÝ IBA TERÉNNYM PRACOVNÍKOM!

PROSÍME O TRPEZLIVOSŤ, KEĎŽE POČET SKLADNÍKOV JE OBMEDZENÝ.

 

ĎAKUJEME ZA REŠPEKTOVANIE TÝCHTO NARIADENÍ

A SLEDOVANIE AKTUALIZÁCIÍ V RÁMCI VNÚTROFIREMNEJ KOMUNIKÁCIE

16.3.2020