Letisko EN

Bratislava, 2012
Cenový rozsah zákazky: over 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 02/2008 - 04/2010
vzduchotechnika
chladenie
meranie
kúrenie

POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem POpis v EN sem