Voľné pracovné pozície →

Kvalitu služieb dokážeme poskytovať vďaka profesionálnemu tímu ľudí, ktorý každoročne rozširujeme o nových kolegov. Väčšina z 34 zamestnancov pracuje na odborných pracovných pozíciách, a preto veľký dôraz kladieme na vzdelávanie a kvalifikovanosť našich pracovníkov. Našim cieľom je vytvoriť príjemné pracovné prostredie v priateľskom kolektíve s možnosťou neustáleho odborného rastu. Ak Ťa oblasť TZB zaujíma a máš chuť sa v tejto oblasti rozvíjať, pridaj sa k nám. Pošli svoj životopis na klimatrend@klimatrend.sk.

Personálne oddelenie:

  • tel: 037/ 65 60 704
  • fax: 037/ 65 60 701

 

Pri zaslaní Vašej žiadosti o prácu na mail klimatrend@klimatrend.sk uveďťe vetu „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“, ak súhlasíte  so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete na účel výberového konania a uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca.

 V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov zaslaním Vášho súhlasu dobrovoľne súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľom KLIMA TREND spol. s.r.o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré ste spoločnosti poskytli za účelom výberového konania  a uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie nájdete v Politike informovanosti dotknutej osoby na tejto stránke