Naša spoločnosť KLIMA TREND úspešne získala oficiálne servisné zastúpenie od spoločnosti IMI Hydronic Engineering – Slovenská republika pre:

realizovanie servisu technických zariadení (expanzných,odplyňovacích, doplňovacích automatov značky PNEUMATEX)
poskytovanie záručného a pozáručného servisu týchto zariadení
vykonávanie uvedenia týchto zariadení do prevádzky a zaškolenie obsluhy zariadení
Spoločnosť IMI Hydronic Engineering a jej pôsobnosť:

Spoločnosť IMI HYDRONIC ENGINEERING je špecializovaná inžinierska spoločnosť, ktorá navrhuje, vyrába a dodáva produkty, ktoré riadia presný pohyb tekutín. Spoločnosť sa zaoberá inovatívnymi prístupmi a technológiami, ktoré sa špecializujú na vývoj ventilov a servo pohonov, umožňujúcich bezpečný, čistý, nákladovo efektívny proces. Skupina IMI spolupracuje s priemyselnými zákazníkmi v celom rade odvetví s vysokým rastom vrátane energetiky, dopravy a infraštruktúry, z ktorých všetky profitujú z dosahu dlhodobých globálnych trendov vrátane zmeny klímy, urbanizácie, nedostatku zdrojov a starnúcej populácie.

Zariadenia značky IMI PNEUMATEX:

  • automatické odvzdušňovacie ventily
  • separátory špiny
  • odplyňovacie zariadenia pre systémy HVAC (ústredné kúrenie, klimatizácia, chladenie)
20.11.2017