My v KLIMA TRENDe veríme, že podstatou kvalitnej služby je vzácna kombinácia flexibility a odbornosti. Našim klientom sa snažíme túto esenciu ponúknuť non-stop, bez ohľadu na ročné obdobie, vzdialenosť či komplikovanosť problému.

Základom starostlivosti o inštalované technológie je pravidelná a periodická kontrola zariadení a to minimálne 2-krát ročne. Ideálne teda v tomto jarnom alebo jesennom období. Je dôležité si uvedomiť, že príprava zariadení, respektíve ich posezónna údržba zvyšujú životnosť Vašej investície a sú taktiež podmienkou pre uplatnenie záruky na realizované dielo.

V prípade záujmu o odborný, či už pravidelný, jednorázový, alebo havarijný servis nás kontaktujte!

Váš tím KLIMA TREND-u

25.2.2020