Automatizácia je najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie bez ktorého nemôže byť v súčasnosti v prevádzke žiadne technologické zariadenie a systémy technologického zabezpečenia budov.

Jednotlivé služby z oblasti automatizácie, merania a regulácie:

  • audity jestvujúcich systémov merania a regulácie,
  • parametrizácia a vyladenie prevádzky systémov,
  • zaškolenie obsluhy prevádzkovateľov,
  • doplnenie jestvujúcej automatizácie,
  • dodávka a montáž lokálnych a nadradených systémov,
  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.

 

automatizácia2