Sme kvalifikovaní Vám navrhnúť podľa Vašich požiadaviek vhodné kombinácie vzduchotechnických, klimatizačných a vykurovacích zariadení od viacerých renovovaných výrobcov. Naše riešenia vieme prispôsobiť akejkoľvek budove tak, aby bolo vnútorné prostredie komfortné pri zohľadnení energetickej efektívnosti systémov.

Podľa Vašich predstáv Vám dodáme a namontujeme dielo na kľúč v rozsahu jedného zariadenia až po väčšie celky:

 • splitové jednotky,
 • tepelné čerpadlá,
 • VRV systémy,
 • presné klimatizácie,
 • chladiace stroje, chillery, kondenzačné jednotky,
 • ventilátory,
 • fancoily a podlahové konvektory,
 • kompaktné vzduchotechnické jednotky pre obytné priestory,
 • zostavné vzduchotechnické jednotky pre centrálne vetranie budov,
 • vzduchotechnické rozvody a distribučné prvky,
 • požiarne klapky a stenové požiarne uzávery,
 • kotolne a kotle nástenné a stacionárne,
 • stabilné tlakové nádoby,
 • rozvody ústredného vykurovania a chladenia,
 • lokálne a nadradené systémy automatizácie.