Väčšina užívateľov vníma objektívne nekomfort v súvislosti s používaním vzduchotechnických a klimatizačných zariadení čoho hlavnou príčinou je nezvládnutý start-up a konfigurácia zariadení vo vzájomných väzbách. Spokojnosť našich zákazníkov Vám potvrdí, že zariadenia ktoré prejdu rukami našich odborných pracovníkov sú nakonfigurované tak, že Vám zabezpečia príjemné prostredie, v ktorom sa budete cítiť komfortne.

V rámci technických možností daných zariadení Vám ponúkame nami poskytované služby:

  • merania objemových množstiev vzduchu,
  • vyregulovanie vetiev a distribučných prvkov pre vzduchotechnické rozvody,
  • hydraulické vyváženie vykurovacích a chladiacich sústav,
  • meranie prietokov vody,
  • prvotné a opakované parametrizovanie chladiacich strojov, vzduchotechnických jednotiek, čerpadiel a pod.,
  • kontrola vibrácií,
  • posúdenia a kontrola vhodnosti tepelných izolácií,
  • porovnanie skutočného stavu s projektovou dokumentáciou.