Zákazníkom radi ponúkame naše dlhoročné skúsenosti v oblasti zabezpečenia klimatického komfortu priestorov. Našim zmluvným zákazníkom poskytujeme túto službu bezplatne, ostatným po vzájomnej dohode.

Jednotlivé kategórie poradenstva:

  • Ako správne prevádzkovať systémy.
  • Vypracovanie prevádzkových poriadkov.
  • Zaškolenie obsluhy.
  • Legislatívne poradenstvo.
  • Posudzovanie vhodnosti technických riešení pre danú budovu.
  • Alternatívne technické riešenia.
  • Poradenstvo pri výmene, obnove a regenerácii zariadení.
  • Postupy pri riešení havarijných situácií.