Predtým ako začnete investovať do technického zariadenia budov, Vám doporučujeme Vaše požiadavky a riešenia dodávateľa spracovať v projektovej dokumentácií a tak sa vyhnúť neočakávaným kolíziám pri výstavbe, montáži a prevádzke zariadení. KLIMA TREND Vám vie poradiť a zabezpečiť obhliadku a spracovanie projektovej dokumentácie pre vzduchotechniku, klimatizáciu, ústredné vykurovanie a automatizáciu. 

Jednotlivé stupne spracovania projektovej dokumentácie:

  • popisný návrh riešenia, prípadne varianty,
  • plánovanie investičných rozpočtov,
  • projekt pre výber dodávateľa,
  • projekt pre stavebné povolenie,
  • projekt pre realizáciu stavby,
  • projekt skutočného vyhotovenia,
  • projekt pre skúšobnú prevádzku a garančné skúšky.