Spoločnosť KLIMA TREND úspešne získala oficiálne servisné zastúpenie od spoločnosti IMI Hydronic Engineering – Slovenská republika pre:

  • realizovanie servisu technických zariadení (expanzných, odplyňovacích, doplňovacích automatov značky PNEUMATEX)
  • poskytovanie záručného a pozáručného servisu týchto zariadení
  • vykonávanie uvedenia týchto zariadení do prevádzky a zaškolenie obsluhy zariadení

Spoločnosť IMI HYDRONIC ENGINEERING je špecializovaná inžinierska spoločnosť, ktorá navrhuje, vyrába a dodáva produkty, ktoré riadia presný pohyb tekutín. Spoločnosť sa zaoberá inovatívnymi prístupmi a technológiami, ktoré sa špecializujú na vývoj ventilov a servo pohonov, umožňujúcich bezpečný, čistý, nákladovo efektívny proces.

Skupina IMI spolupracuje s priemyselnými zákazníkmi v celom rade odvetví s vysokým rastom vrátane energetiky, dopravy a infraštruktúry, z ktorých všetky profitujú z dosahu dlhodobých globálnych trendov vrátane zmeny klímy, urbanizácie, nedostatku zdrojov a starnúcej populácie.

KLIMA TREND využíva širokú škálu zariadení značky IMI PNEUMATEX a táto značka v svojom portfóliu produktov ponúka zariadenia ako:

  • automatické odvzdušňovacie ventily,
  • separátory špiny,
  • odplyňovacích zariadení pre systémy HVAC (ústredné kúrenie, klimatizácia, chladenie).

Použitím týchto zariadení dochádza nie len k zabezpečeniu udržiavania optimálneho tlaku vo VZT systémoch, ale tiež zabezpečujú to, aby systémy HVAC zostali bez nečistôt, kalov a kovových zvyškov.

PNEUMATEX zariadenia sú jednou z kľúčových ciest energeticky efektívnej a dlhotrvajúcej inštalácie. Rozdiely v tlaku môžu ovplyvniť výkon a poškodiť inštaláciu z dlhodobého hľadiska, rovnako ako nečistoty a plyny v systéme. Keďže skúsenosti ukázali, že prevencia je oveľa lepšia ako liečba, IMI PNEUMATEX vyvinul komplexnú škálu produktov, ktoré vám pomôžu efektívne ovládať tlak, jednoducho a efektívne odstraňovať nečistoty a plyny, a zvyšovať výkonnosť.

Spoločnosť KLIMA TREND zdieľa tento názor a preto ponúka svojim zákazníkom tie najspoľahlivejšie riešenia a zariadenia.