KLIMA TRENDe bude október plný práce na veľkých aj menších budovách, pretože štartujeme jesenné servisy na 340 zazmluvnených objektoch po celom Slovensku!

Servis vzduchotechnických zariadení tvorí viac ako 50% našej činnosti, servis chladiacich zariadení okolo 40% a zvyšok servisných zásahov tvoria zariadenia ÚK a MaR. Chladiace zariadenia sa pripravujú na zimnú sezónu, aby sa predišlo zamrznutiu vody v okruhu. Počas jesenných servisov sa vykonáva kontrola ohrevov na kompresoroch a kontrola protimrazových ochrán. Týmito pracovnými postupmi zabezpečujeme zákazníkom, aby ich zariadenia „prežili“ zimu v čo najväčšom komforte.

Radi by sme sa za KLIMA TREND pochválili úspešnou výmenou 5 rooftopov v predajniach NAY ELEKTRODOM Dunajská Streda, Prešov a Trenčín. Našou snahou bolo výmenu zrealizovať do 1 týždňa, aby boli predajne v štandardnej prevádzke a zabezpečenom komforte čo najskôr. Vďaka našim skúsenostiam sa to aj podarilo a kolegom ďakujeme za ich výbornú prácu.

15.10.2020