05-2017 ELEKTRONICKÝ SERVISNÝ PORTÁL - súčasťou automatizovanej agendy je elektronický portál, ktorý umožňuje efektívne manažovanie servisných kapacít, digitálne spracovanie, archiváciu servisných protokolov a elektronickú komunikáciu so zákazníkom
04-2017 získanie výhradného servisného zastúpenia od spoločnosti IMI Hydronic Engineering pre produkty PNEUMATEX - systému pre udržiavanie tlaku a vákuového odplyňovania v chladiacich a vykurovacích sústavách
03-2017 otvorenie druhej pobočky a showroomu klimatizácií špičkových značiek ako Carrier, Daikin, LG, Samsung, Toshiba so sídlom v Bratislave (OC STYLA)
04-2016 2. miesto udelené od Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku za najviac zhodnoteného chladiva počas roka 2015
07-2015 otvorenie pobočky a e-shopu KLIMADODOMU.SK
„najvychladenejšieho e-shopu s klimatizáciami na Slovensku“ so sídlom v Košiciach
03-2015ocenenie 1. miesto EKOSERVIS 2014 za komplexné servisné zabezpečenie a zhodnocovanie chladiva udelené Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku
12-2014zmodernizovanie a obnovenie vozového parku
03-2014 ocenenie prvé miesto EKOSERVIS 2014 za komplexné servisné zabezpečenie a zhodnocovanie chladiva udelené Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku
10-2013rozšírenie živnosti – Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – kontrolované látky v súvislosti s zákonom 321/2012 – o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12-2012 prekročenie ročného obratu 2 mil. EUR v segmente „servisné služby“
11-2011 získanie osvedčenia na kontrolu klimatizačných systémov v súvislosti so zákonom 17/2007 – o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01-2011 zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti s cieľom rozšíriť servisné oddelenie ako strategický krok v období recesie
05-2009 získanie certifikátov systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009, systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005 a systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN EN ISO 18001:2009
01-2009 úspešné riadenie servisných projektov systémom NAVISION, dosiahnutie ročného obratu 50 mil. Sk (1,67 mil. EUR)
02-2008 začiatok implementácie ERP informačného systému Microsoft Dynamics Navision pre všetky procesy a oddelenia spoločnosti
12-2007prekročenie ročného obratu 40 mil. Sk (1.3 mil. EUR)
09-2007 servisný kontrakt pre jednu z najvyšších budov Slovenska Tower 115
06-2007 zahájenie spolupráce s klientom: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
06-2006presťahovanie spoločnosti do nového zákazníckeho centra v Nitre
07-2004 získanie stého klienta formou periodickej servisnej zmluvy
05-2004 implementovanie interného manažérskeho systému riadenia kvality
06-2001 zahájenie dlhodobého partnerstva s klientom TESCO STORES
04-1997 založenie spoločnosti KLIMA TREND spol. s r.o.