Aircraft Diagnostic Bratislava

Bratislava, 2009
Cenový rozsah zákazky: 89.500 €
Doba trvania zákazky: 2009 - 2013
vzduchotechnika
chladenie
kúrenie

Našim servisným klientom bol 6 podlažný objekt, ktorý sa nachádza v blízkosti letiska. Pre túto budovu sme zabezpečovali záručný a pozáručný servis, opravu vyhradených technických zariadení a dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnických, klimatizačných, plynových a elektrických zariadení.