Allianz – Slovenská poisťovňa

Pobočky na území SR, 2003
Cenový rozsah zákazky: 93.000 €
Doba trvania zákazky: 2003 -súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
kúrenie

Našim servisným klientom je aj Slovenská poisťovňa Allianz, ktorej pôsobenie na trhu je už niekoľko desiatok rokov. Pre niekoľko pobočiek zabez- pečujeme záručný, pozáručný a havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klima- tizačné, plynové a elektrické zariadenia.