AQUAPARK

TRNAVA, 2017
Cenový rozsah zákazky: 5.500 €
Doba trvania zákazky: 2017- súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie