BBC 1 Plus

Bratislava, 2013
Cenový rozsah zákazky: 40.200 €
Doba trvania zákazky: 2013 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
kúrenie

Našim obchodným partnerom je BBC 1 Plus, ktorá patrí medzi prvú certifikovanú zelenú admini- stratívnu budovu na Slovensku. Je držiteľom certifikátu LEED Gold. Pre svojich klientov poskytuje zdravšie, príjemnejšie pracovné prostredie. Pre túto administratívnu budovu zabezpečujeme záručný a pozáručný servis, opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klimatizačné, elektrické, tlakové a plynové zariadenia.