Business Center 1

Bratislava, 2013
Cenový rozsah zákazky: 89.840 €
Doba trvania zákazky: 2013 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
kúrenie

Servisné služby garantujeme pre Business Centrum I, ktorý je súčasťou komplexu budov v Bratislave. Poskytujeme pravidelný záručný, pozáručný, havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení a dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klimatizačné, elektrické zaria-denia.