Centro Nitra

Nitra, 2006
Cenový rozsah zákazky: 334.680 €
Doba trvania zákazky: 2006-súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
meranie
kúrenie

Zabezpečujeme záručný, pozáručný a hava- rijný servis v prvom modernom obchodnom centre, ktoré bolo vybudované v nitrianskom regió- ne. Centro Nitra vyrástlo na bývalom parkovisku medzinárodného výstaviska Agrokomplex. Posky- tujeme opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov: vzduchotechnických, klimatizačných, elektrických.