ČSOB

BRATISLAVA, 2020
Cenový rozsah zákazky: 2.500€
Doba trvania zákazky: 2020
vzduchotechnika
chladenie