EPERIA

PREŠOV, 2017
Cenový rozsah zákazky: 30.000 Eur
Doba trvania zákazky: 2017-2018
vzduchotechnika
chladenie