FM Logistic

Sereď, 2012
Cenový rozsah zákazky: 59.080 €
Doba trvania zákazky: 2012 - 2014
vzduchotechnika
chladenie
kúrenie

Našim klientom bola aj spoločnosť FM Logistic, ktorá je poskytovateľom logistíckých služieb na území Európy a Ázie. Poskytovali sme záručný a pozáručný servis, opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klimatizačné, elektrické zariadenia, dodávku a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.