Giesecke & Devrient Slovakia

Nitra, 2015
Doba trvania zákazky: 2015 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie

Záručný, pozáručný a havarijný servis poskytujeme aj firme GDSK, ktorej hlavnou činnosťou je výroba plastových kariet a technológií smart cards. Zabezpečujeme opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov: vzducho- technických, klimatizačných, elektrických.