Icu Medical

Vráble, 2010
Cenový rozsah zákazky: 208.070 €
Doba trvania zákazky: 2010 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
meranie
kúrenie

Záručný, pozáručný, havarijný servis, poskytujeme americkej spoločnosti ICU Medical, ktorá je výrobcom lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb. Svoje produkty vyvážajú takmer do všetkých krajín Európy. Poskytujeme im opravu vyhradených technických zariadení a dodávku náhradných dielov: vzduchotechnických, klimati- začných, elektrických.