JAVIS – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť

Jaslovské Bohunice, 2016
Cenový rozsah zákazky: 730.704 €
Doba trvania zákazky: 12/2008 - 07/2016
vzduchotechnika
chladenie

Medzi našich spokojných klientov patrí aj Jadrová a vyraďovacia spoločnosť – JAVIS. Spoločnosti sídliacej v Jaslovských Bohuniciach sme zabezpečovali záručný, pozáručný a havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení a dodávku náhradných dielov: vzduchotechnických, klimatizačných. Naša spoločnosť zabezpečovala v rokoch 2013 – 2016 plánovanú, neplánovanú údržbu, dodávku náhradných dielov a opravy.