Letisko M.R. Štefánika

Bratislava, 2008
Cenový rozsah zákazky: 113.630 €
Doba trvania zákazky: 2008 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie

Medzi našich spokojných klientov patrí najväčšie medzinárodné letisko na Slovensku Letisko M. R. Štefánika. Zabezpečujeme mu záručný, pozáručný a havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení a dodávku náhradných dielov: vzducho- technických, klimatizačných, elektrických, dodávku a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zaria- dení.