LPS SR

Bratislava, 2012
Cenový rozsah zákazky: 99.740 €
Doba trvania zákazky: 2012 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
meranie
kúrenie

Našim servisným klientom sú Letové prevádzkové služby SR, ktoré sú poskytovateľom navigačných služieb vo vzdušnom priestore. Garantujeme záručný, pozáručný, havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení a dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klimatizačné, elektrické zariadenia.