MARTINUS – prevádzky

BRATISLAVA, 2017
Cenový rozsah zákazky: 2.500€
Doba trvania zákazky: 2017
vzduchotechnika
chladenie