ZOC MAX

Centrá na území SR, 2007
Cenový rozsah zákazky: 58.030 €
Doba trvania zákazky: 2007 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
meranie
kúrenie

Servis poskytujeme aj viacerých zábavno – obchodným centrách MAX na území SR. Zabezpečujeme záručný, pozáručný servis, opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov pre klimatizačné, elektrické a vzduchotechnické zariadenia.