Galéria Mlyny Nitra

Nitra, 2010
Cenový rozsah zákazky: 164.000 €
Doba trvania zákazky: 2010 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie

Náš obchodný partner Galéria MLYNY, vytvára mo- dernejší vstup do centra mesta Nitry. Pre ZOC zabezpečujeme záručný, pozáručný, havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení a dodáv- ku náhradných dielov: vzduchotechnických, klimati- začných, elektrických.