Muhlbauer Technologies

Nitra, 2011
Cenový rozsah zákazky: 56.800 €
Doba trvania zákazky: 2011 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
kúrenie

Servisnú činnosť zabezpečujeme pre nadnárodný koncern Muhlbauer Technoloties, ktorý je lídrom v oblasti kompletných systémových riešení na výrobu  Smart Cards, Smart Labels, Back–End a Vision Systems. Tejto spoločnosti garantujeme záručný a pozáručný servis, opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klimatizačné, elektrické zariadenia a dodávku požiarnych klapiek.