OC LAUGARICIO

Trenčín, 2009
Cenový rozsah zákazky: 295.120 €
Doba trvania zákazky: 2009 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
kúrenie

Na trhu je už viac ako 5 rokov obchodné centrum Laugarício, ktorému od začiatku jeho vzniku zabezpečujeme záručný, pozáručný, havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení a dodávku náhradných dielov: vzduchotechnických, klimatizačných, elektrických.