PETRŽALKA CITY II.

BRATISLAVA, 2019
Cenový rozsah zákazky: 7.500 €
Doba trvania zákazky: 2019
vzduchotechnika
chladenie