7 PLUS Bratislava

Bratislava, 2005
Cenový rozsah zákazky: 65620 €
Doba trvania zákazky: 2005 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
meranie

Našim dlhoročným servisným klientom je 7 PLUS, ktorá je druhým najväčším vydavateľstvom na Slovensku. Je to 7 PLUS ktorej poskytujeme záručný a pozáručný servis, opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klimatizačné a elektrické zaria- denia.