Poštová banka

Nitra, 2007
Cenový rozsah zákazky: 28.380 €
Doba trvania zákazky: 2007 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie

Poštová banka je našim dlhoročným klientom, jej pôsobenie na slovensko trhu je už viac ako 21 rokov. Poskytujeme jej záručný a pozáručný servis, opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov: vzduchotechnických, klimatizač- ných, elektrických.