RETAIL PARK, SLNEČNICE

BRATISLAVA, 2019
Cenový rozsah zákazky: 16.400 €
Doba trvania zákazky: 2019
vzduchotechnika
chladenie
meranie