STAROMESTSKÁ OFFICE

BRATISLAVA, 2020
Cenový rozsah zákazky: 23.600€
Doba trvania zákazky: 2016 - 2020
vzduchotechnika
chladenie
meranie