Sieť predajní Tesco

Prevádzky na území SR, 2008
Cenový rozsah zákazky: 340.420 €
Doba trvania zákazky: 2008 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
meranie
kúrenie

Predajne Tesco sú našim dlhoročným klien- tom, vstúpili na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 150 obchodov rôznych formátov. Pre viaceré predajne zabezpe- čujeme záručný, pozáručný a havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klima- tizačné, plynové, elektrické, tlakové zariadenia, požiarne klapky.