Volkswagen Slovakia

Bratislava, 2003
Cenový rozsah zákazky: 65.960 €
Doba trvania zákazky: 2003 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie

Servisných klientom našej spoločnosti je už od roku 2003 aj jeden z najväčších výrobcov automobilov na svete. Dôraz kladie na starostlivosť a ochranu životného prostredia. Zabezpečujeme im vykonávanie kontroly a servisu požiarnych klapiek.