WESTEND QUADRANT

Bratislava, 2015
Cenový rozsah zákazky: .....
Doba trvania zákazky: 2015 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
kúrenie

Našim klientom je administratívna budova Westend Quadrant, je umiestnená priamo pri významnom dopravnom uzle v Bratislave – Patrónka. Posky- tujeme záručný, pozáručný, havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení a dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klima- tizačné, elektrické zariadenia.