Železničná nemocnica

Bratislava, 2006
Cenový rozsah zákazky: 163.100 €
Doba trvania zákazky: 2006 - súčasnosť
vzduchotechnika
chladenie
meranie

Našim dlhoročným servisným klientom je Železničná nemocnica s poliklinikou, ktorej zabezpečujeme záručný, pozáručný, havarijný servis, opravu vyhradených technických zariadení a dodávku náhradných dielov pre vzduchotechnické, klima- tizačné, elektrické zariadenia.