Zentiva (Saneca)

Hlohovec, 2009
Cenový rozsah zákazky: 36.080 €
Doba trvania zákazky: 2009 - súčasnosť
chladenie

Svoje služby poskytujeme tretej najväčšej a najrýchlejšie rastúcej generickej spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny Sanofi. Zabezpečujeme pre ňu pravidelný servis, opravu vyhradených technických zariadení, dodávku náhradných dielov pre klimatizačné, elektrické a plynové zariadenia.