Servisné služby sú zamerané na odborný profilaktický a prediktívny servis systémov a jednotlivých zariadení. Kombináciou požiadaviek výrobcov, technických noriem a našich skúseností sa snažíme udržať prevádzky- schopný stav zariadení, predĺžiť životnosť zariadení so zohľadnením podmienok danej inštalácie a podľa možností objednávateľa. Pri našej práci nezabúdame aj na správnu parametrizáciu, ktorá má priamy dopad na efektívnu spotrebu energií.

Bežne vykonávame servisné služby na nasledovných systémoch a zariadeniach:

 • Vzduchotechnika, vzduchotechnické jednotky, ventilátory, rozvody vzduchu, distribučné prvky.
 • Chladenie, chladiace stoje – chillery, kondenzátory, kondenzačné jednotky, VRV, Split jednotky, presné
  klimatizácie, výmenníky chladu, obehové čerpadlá, rozvody chladu a ich komponenty.
 • Vykurovanie, stacionárne a závesné kotle, tepelné čerpadlá, obehové čerpadlá, výmenníky tepla, solárne
  systémy, rozvody tepla a ich komponenty.
 • Úpravne vody, tlakové doplňovacie stanice.
 • Meranie a regulácia, nadradené systémy, lokálne systémy, merače tepla, chladu a vody, zber údajov.
 • Silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie pre HVAC systémy.

servis1

Servisné služby rozdeľujeme do nasledovných kategórií:

Pravidelný servis

 • je vykonávaný na základe zmluvného vzťahu v pravidelných intervaloch zvyčajne 2x ročne. Pri špeciálnych aplikáciách sa interval zvyšuje na 4 x až 12 x ročne. Zmluvný vzťah je možné aplikovať na jednotlivé stroje alebo na celé systémy. Výhodou takéhoto druhu spolupráce je pre objednávateľa:
 • bezplatné poradenstvo,
 • prednostné vybavenie oproti ostatným zákazníkom,
 • automatické plánovanie servisných intervalov,
 • detailnejšie pochopenie prevádzkových podmienok a tým účinnejšia optimalizácia systémov,
 • pri dlhodobých zmluvách môžeme špecializovať našich pracovníkov pre daného zákazníka.

Jednorázový servis
Zákazníci, ktorí nechcú využívať výhody pravidelného servisu sú u nás v rámci možností vybavení na základe jednorázových objednávok.

Havárijný servis
Služba je zvyčajne poskytovaná zákazníkom v rámci pravidelného servisu. Podmienky poskytovania havarijného servisu vieme prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka. Nepretržité prevádzky si niekedy vyžadujú extrémne krátke zásahové časy. V rámci služby sa aplikuje aj telefonické navigovanie pracovníkov zákazníka pri odvrátení kritických situácii.

Výhody tejto služby:

 • krátke zásahové časy,
 • oprava poruchy alebo dočasné opatrenie podľa závažnosti poruchy,
 • v prípade nezálohovaných technológií a po dohode so zákazníkom vieme zabezpečiť vytvorenie skladových zásob zákazníka pre účely rýchlej výmeny dielov, telefonická navigácia.

Opravy a regenerácia:
Nevyhnutnou súčasťou servisných služieb sú aj opravy. Naša spoločnosť má obchodné vzťahy z viacerými výrobcami zariadení. Na základe týchto vzťahov je možné dodať náhradné diely aj celé stroje a súčasti systémov. Opravy je možné aplikovať na celé spektrum profesií, ktoré sme komunikovali vyššie. Opravy prevádzame na najmodernejších strojoch ako aj na starších aj 30 ročných strojoch. V prípade, že daný stroj už nie je podporovaný výrobcom a investor nemá možnosť vymeniť celé zariadenie vieme za podmienky, ak je to technicky možné nájsť adekvátnu náhradu daného dielu a po úprave docieliť pôvodnú alebo kompromisnú funkčnosť zariadení a tak regenerovať dané zariadenie.

Výhody služby:

 • ponúkame značkové náhradné diely,
 • naši pracovníci sú školení a kontrolovaní výrobcami a distribútormi daných značiek,
 • garancia odborne uskutočnenej opravy,
 • zastrešíme Vám pod jednou strechou širokú škálu profesií pri opravách a tak Vám ušetríme čas aj financie.

Legislatívny servis a kontroly
Naše právne oddelenie sleduje aktuálny stav legislatívnych zmien v technických oblastiach. Naša spoločnosť je oprávnená na vykonávanie vybraných legislatívnych kontrol. Viac sa dočítate v časti ico-sidebar-4.