Centrála

Nitra

KLIMA TREND, spol s. r. o.
Štúrova 165
949 01 Nitra
Slovenská republika
Telefón
+421 37 / 6560 700
Fax
+421 37 / 6560 701
E-mail
klimatrend@klimatrend.sk
Servis
servis@klimatrend.sk
KLIMA TREND, spol. s. r. o.
IČO
36519901
DIČ
2020150528
IČ DPH
SK 7120000030
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10200/N
ČSOB, a.s.
SWIFT
CEKOSKBX
IBAN
SK47 7500 0000 0040 1674 5726
Obchodné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 710
Email
obchod@klimatrend.sk
Servisné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 700
Email
servis@klimatrend.sk
Finančné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 720
Email
financne@klimatrend.sk
Oddelenie skladu a logistiky
Telefón
+421 37 / 6560 740
Email
sklad@klimatrend.sk

Pobočka

Košice

KLIMA TREND, spol s. r. o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
Mobil
+421 910 879 339
E-mail
vychod@klimatrend.sk
Servis
servis@klimatrend.sk

Pobočka

Bratislava

KLIMA TREND, spol s. r. o.
R1 Centrum,
Rožňavská 1,
831 04 Bratislava
Mobil
+421 914 63 63 63
E-mail
bratislava@klimadodomu.sk