Aktuálne vstupuje na území EÚ do platnosti Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, známe aj pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Medzi základné ľudské práva patrí aj ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a jedným z najdôležitejších zásad je rešpektovanie súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

GDPR bolo schválené v roku 2016, avšak súbor ucelených pravidiel na ochranu dát nadobudne účinnosť 25. 5. 2018. Do 25. 5. 2018 musia všetci zrevidovať a zjednotiť informačné systémy a postupy pri práci s údajmi. Ich tok je v rámci Únie podporovaný a nariadenie zaručuje vysokú ochranu pred zneužitím citlivých informácií.

My v KLIMA TREND-e tiež rešpektujeme nariadenie GDPR a v rámci politiky informovanosti dotknutej osoby prinášame dokumenty, ktoré reflektujú ochranu Vašich osobných údajov: