servis1

Poslaním spoločnosti KLIMA TREND je od roku 1997 poskytovanie komplexných služieb v oblasti starostlivosti a údržby o technické zariadenia budov.

Služby spoločnosti sa neustále prispôsobujú požiadavkám trhu. V súčasnosti pomáhame našim klientom rozumne realizovať a efektívne prevádzkovať technologické zariadenia budov v oblasti vzduchotechniky – klimatizácie, ústredného kúrenia a merania a regulácie.

Portfólio služieb predstavuje komplexné úkony súvisiace s projekčnými, dodávateľskými a realizačnými procesmi, predovšetkým však servisnými a správcovskými službami.

Kvalifikovaní pracovníci dokážu v prípade inštalovaných technológií zhodnotiť jej životnosť, nájsť riešenie zohľadňujúce rozpočtové možnosti klienta a následne zabezpečiť užívateľskú optimalizáciu strojno-technologických zariadení.

Desiatky spokojných klientov sa presvedčili o dôležitosti kvalitného partnera schopného postarať sa o funkčnosť technológií moderných budov.

NAŠE HODNOTY

Dôverujeme
si navzájom
Budujeme
silný tím
Usilujeme
o trvalý progres
Sme technologicky
hraví

Dôverujeme
si navzájom

Sme spoľahliví a očakávame spoľahlivosť

Do každého partnerstva vstupujeme maximálne zodpovedne s cieľom vždy splniť to, čo sľúbime. Zachovávame zdravý rešpekt a úctu k našim zamestnancom, obchodným partnerom, zákazníkom i verejnosti a to isté očakávame od nich. V podnikaní máme, a vždy budeme mať, čistý štít.

Charakterizuje nás stabilita a vždy bude

Spoločne budujeme stabilnú firmu, ktorá sa správa zodpovedne voči všetkým svojim zamestnancom, obchodným partnerom, zákazníkom i verejnosti. Dlhodobo nasledujeme našu starostlivo vytýčenú víziu.

Budujeme
silný tím

Neexistuje ja ani ty, len my

Sme otvorení novým nápadom a sebarealizácii každého z nás. Zároveň si uvedomujeme, že náš úspech nepramení z práce jednotlivca, ale tímu. Našim cieľom je bez ohľadu na rast chrániť priateľskú (rodinnú) atmosféru a pohodu, ktorá je predpokladom spokojného a vyrovnaného tímu, ale aj dlhodobo udržateľných riešení.

Rozširujeme si kompetencie a inšpirujeme trh

Uvedomujeme si, že udržateľný progres je podmienený nepretržitým vzdelávaním a inšpirovaním nás, našich obchodných partnerov, zákazníkov i verejnosti. Dokonale poznáme svoj produkt, potenciál i prostredie, v ktorom pôsobíme. Sme odhodlaní byť dlhodobou jednotkou v odbornej vybavenosti a kreativite špecialistov nášho segmentu.

Usilujeme
o trvalý progres

Sme úspešní, pretože myslíme a konáme komplexne

Máme náskok vďaka komplexnému prístupu k malým častiam i celku. Každý z nás pozná svoj prínos a zodpovednosť, ale svoju pozornosť nelimituje len na zverenú úlohu. Našou ambíciou je byť dlhodobou jednotkou, k čomu môžeme dospieť len výbornou spoluprácou tímov na úrovni firmy i celej skupiny.

Kvalita pre nás nie je očakávanie, ale záväzok

Kvalita a individualita, s ktorou pristupujeme ku klientom, nie je benefit ani náhoda, ale absolútny štandard. Ide o elementárny predpoklad udržateľnej existencie našej firmy, ktorý nesmie byť za žiadnych okolností podceňovaný alebo ignorovaný. Kvalita reprezentuje náš štartovací bod i želaný cieľ.

Sme technologicky
hraví

Meníme odvážne nápady na každodennú realitu

Sme zruční detailisti, ktorí sa neboja vyhrnúť si rukávy. Naše skúsenosti sú cenným aktívom, ktoré nám umožňuje pracovať aj na najnáročnejších projektoch. Uvedomujeme si, že pôsobíme v prostredí neustálych zmien, preto musíme rozumieť súvislostiam, ostať detsky zvedaví, technologicky hraví a maximálne flexibilní.

Myslíme mimo krabice a tvoríme z ničoho niečo

Tvoríme fungujúce riešenia vo všetkých fázach projektu, pretože dokonale rozumieme našim technológiám, máme roky skúseností a schopnosť myslieť “out of the box”. Technologická hravosť a tvorivosť nám umožňuje prispôsobiť sa novej situácii a vždy priniesť klientovi najlepšie možné riešenie.