2021

Prekročenie obratu 4 mil. Eur

Aj vďaka novým získaným projektom sa nám v roku 2021 podarilo prvý krát prekročiť obrat spoločnosti nad 4 milióny Eur.
2020

Rozšírenie sortimentu o nové produkty

Do portfólia e-shopu KLIMADODOMU.sk pribudli nové produkty, konkrétne tepelné čerpadlá, podlahové vykurovanie a zariadenia na čistenie vzduchu. Internetový obchod tak začal ponúkať komplexné riešenia na zabezpečenie komfortného domáceho prostredia. Celkovo tvorí ponuku viac ako 25 značiek.
2019

Otvorenie tretej pobočky

V júni sme otvorili našu tretiu pobočku v Nitre, hneď pri budove sídla spoločnosti KLIMAK na Štúrovej ulici.

Prekročenie ročného obratu

Prekročenie ročného obratu 3 mil. EUR v segmente „servisné služby“.
2018

Ocenenie za kvalitu chladiva

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku udelil spoločnosti KLIMA TREND 1. miesto za najviac zhodnoteného chladiva počas roka 2017
2017

Elektronický servisný portál

Súčasťou automatizovanej agendy je elektronický portál, ktorý umožňuje efektívne manažovanie servisných kapacít, digitálne spracovanie, archiváciu servisných protokolov a elektronickú komunikáciu so zákazníkom.

Získanie výhradného servisného zastúpenia

Získanie výhradného servisného zastúpenia od spoločnosti IMI Hydronic Engineering pre produkty PNEUMATEX - systému pre udržiavanie tlaku a vákuového odplyňovania v chladiacich a vykurovacích sústavách.

Otvorenie druhej pobočky

Otvorenie druhej pobočky a showroomu klimatizácií špičkových značiek ako Carrier, Daikin, LG, Samsung, Toshiba so sídlom v Bratislave (OC STYLA).
2016

Druhé miesto

2. miesto udelené od Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku za najviac zhodnoteného chladiva počas roka 2015.
2015

Otvorenie pobočky a e-shopu KLIMADODOMU.SK

„Najvychladenejšieho e-shopu s klimatizáciami na Slovensku“ so sídlom v Košiciach.
2014

Zmodernizovanie a obnovenie vozového parku

Zmodernizovanie a obnovenie vozového parku

1. miesto EKOSERVIS

Ocenenie prvé miesto EKOSERVIS 2014 za komplexné servisné zabezpečenie a zhodnocovanie chladiva udelené Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku.
2013

Rozšírenie živnosti

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – kontrolované látky v súvislosti s zákonom 321/2012 – o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2012

Prekročenie ročného obratu

Prekročenie ročného obratu 2 mil. EUR v segmente „servisné služby“.
2011

Získanie osvedčenia na kontrolu klimatizačných systémov

Získanie osvedčenia na kontrolu klimatizačných systémov v súvislosti so zákonom 17/2007 – o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozšírenie servisného oddelenia

Zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti s cieľom rozšíriť servisné oddelenie ako strategický krok v období recesie.
2009

Získanie certifikátov

Získanie certifikátov systému manažérstva kvality
STN EN ISO 9001:2009, systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005 a systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN EN ISO 18001:2009.

Systém NAVISION

Úspešné riadenie servisných projektov systémom NAVISION, dosiahnutie ročného obratu 50 mil. Sk (1,67 mil. EUR).
2008

Implementácia ERP informačného systému

Začiatok implementácie ERP informačného systému Microsoft Dynamics Navision pre všetky procesy a oddelenia spoločnosti.
2007

Prekročenie ročného obratu

Prekročenie ročného obratu 40 mil. Sk (1.3 mil. EUR).

Servisný kontrakt

Servisný kontrakt pre jednu z najvyšších budov Slovenska Tower 115.

Zahájenie spolupráce

Zahájenie spolupráce s klientom: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť.
2006

Presťahovanie spoločnosti

Presťahovanie spoločnosti do nového zákazníckeho centra v Nitre.
2004

Získanie stého klienta

Získanie stého klienta formou periodickej servisnej zmluvy.

Implementácia interného manažérskeho systému

Implementovanie interného manažérskeho systému riadenia kvality.
2001

Zahájenie dlhodobého partnerstva

Zahájenie dlhodobého partnerstva s klientom TESCO STORES.
1997

Založenie značky

Založenie spoločnosti KLIMA TREND spol. s r.o.